در مورد روش حذف استاتیک تولید شده در طول فرآیند چاپ پرینتر uv چقدر می دانید؟

هنگامی که محیط ساکن تولید شده در طول فرآیند چاپ پرینتر UV خشک و رطوبت کم است، الکتریسیته ساکن به راحتی تولید می شود و در نتیجه تأثیر الکترواستاتیک بین نازل و مواد ایجاد می شود.